Sint-Rochus Deurne Constant Goor was hoornveekoopman, zoon van Petrus Franciscus Goor.  In 1908 huwt hij in Woensdrecht met Marie Isabelle Kamoen (Woensdrecht 17-1-1882 / 9-10-1967).    Met dank aan Ludo Dieltiens voor de informatie. Ranst 9 - 4 - 1882 / Deurne 30 - 3 - 1936 Constant Goor Het grafmonument voor Constant Goor  bevindt zich achter de Sint-Rochuskerk, rij 03.