Sint-Rochus Deurne Franciscus Goor was veeboer. Via Ranst kwam hij in Deurne-Zuid terecht. Hij huwde met Maria Catharina Hendrickx.  Met dank aan Ludo Dieltiens voor de informatie. Geel 2 - 3 - 1839 / Deurne 29 - 3 - 1932 Franciscus Goor Het grafmonument voor Franciscus Goor  bevindt zich achter de Sint-Rochuskerk, rij 03.