Sint-Rochus Deurne 8 – 10 - 1866 / 18 – 6 - 1956 Eugene Hendrickx Het grafmonument voor Eugene Hendrickx bevindt zich op perk C, weg 63.