Sint-Rochus Deurne Alfons Aerts was de tweede bestuurder van de gemeenteschool aan de Sint-Rochusstraat, nu Octopusschool genoemd tussen 1924 en 1934 in opvolging van Jan De Bosscher.  Met dank aan Ludo Dieltiens  voor de informatie. Berlaar 10 - 12 - 1874 / Deurne 9 - 1 - 1940 Alfons Aerts Het grafmonument voor Alfons Aerts  bevindt zich op perk E - 38.