Sint-Rochus Deurne Emiel Blondeel was rentenier. Gent 29 - 4 - 1846 / Deurne 24 - 5 - 1902 Emiel Blondeel Het grafmonument voor Emiel Blondeel bevindt zich op perk B - 01.