Sint-Rochus Deurne Franciscus Coveliers was tussen 1911 en 1935 pastoor van Sint-Rochus. Hij was een volkspriester die slechts vrienden kende. Coveliers stierf aan het altaar van de Sint-Rochuskerk. Kapellen 10 - 12 - 1864 / Deurne 11 - 8 - 1935 Franciscus Coveliers Het grafmonument van Franciscus Coveliers bevindt zich achter de Sint-Rochuskerk - 2.