Sint-Rochus Deurne Putte 18 - 4 - 1848 / Deurne 27 - 9 - 1907 Florent De Preter Het grafmonument van Florent De Preter bevindt zich op perk B - 2.