Sint-Rochus Deurne Antoon De Roeck was lid van het bediendensyndicaat voor Handel en Nijverheid. Hij was tevens stichtend lid van Sint Rochus F.C., Sint Rochus voetbalclub.  Met dank aan Ludo Dieltiens  voor de informatie. Deurne 11 - 9 - 1908 / Deurne 26 - 12 - 1932 Antoon De Roeck Het grafmonument voor Antoon De Roeck bevindt zich op weg 4.