Sint-Rochus Deurne Romain De Vel Het grafmonument van Romain De Vel bevindt zich aan de linkerzijde  van de hoofdlaan, perk A - 1.