Sint-Rochus Deurne Jan Baptiste De Winter was volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid. Hij was lid van de Hoge Raad voor Handel en Industrie en lid van de administratieve raad van het Vlaams Muziekconservatorium.  Met dank aan Marcel Windey voor de informatie. Antwerpen 26 - 12 - 1831 / Antwerpen 3 - 5 - 1913 Jan Baptiste De Winter Het grafmonument van Jan Baptiste De Winter bevindt zich links van de hoofdlaan, perk A – 1.