Sint-Rochus Deurne Joannes Benedictus De Winter was eigenaar van het Drakenhof. Deurne 9 - 9 - 1877 / Antwerpen 22 - 4 - 1960 Joannes Benedictus De Winter Het grafmonument van  Joannes Benedictus De Winter bevindt zich links van de hoofdlaan, perk A - 1.