Sint-Rochus Deurne Johannes Petrus de Chaffoy was een zoon van notaris Hypolite de Chaffoy. Hij huwde in Deurne op 14 - 11 - 1885 met Leontine Françoise Coenraets (Antwerpen 17 - 11 - 1862 / Deurne 20 - 7 - 1907). Johannes-Petrus de Chaffoy Het grafmonument voor de familie  Coenraets - de Chaffoy bevindt zich op perk A - 1. Turnhout 5 - 6 - 1854 / Kemba Halo (Congo) 21 - 3 - 1896