Sint-Rochus Deurne Het Sint-Rochuskerkhof is een van de weinige kerkhoven waar het dodenhuisje nog bestaat. Het bevindt zich in het midden van de hoofdlaan, rechts aan het eind van de weg, perk F - 32. Dodenhuisje