Sint-Rochus Deurne Constance Vleugels was de echtgenote van Willem Doevenspeck. Hij was actief in het Vlaams volkstoneel en vertaalde verschillende stukken uit de Duitse taal. Ook werk van Michel de Ghelderode werd door hem naar het Nederlands vertaald. 8 - 8 - 1908 / 24 - 1 - 1937 Constance Doevenspeck - Vleugels Het grafmonument voor  Constance Doevenspeck - Vleugels  bevindt zich op perk B - 29.