Sint-Rochus Deurne Antwerpen 27 - 5 - 1890 / Edegem 21 - 10 - 1960 Jozef Holthof Het grafmonument van Jozef Holthof bevindt zich  rechts achter de  St.-Rochuskerk,  rij 03. Het werd  op 9 april 1991 overgebracht van de begraafplaats van Edegem (kleine foto)