Sint-Rochus Deurne Reet 29 - 3 - 1885 / Deurne 4 - 12 - 1946 Jef Huygh Het grafmonument voor Jef Huygh bevond zich op perk E maar werd overgebracht naar de begraafplaats van Borsbeek.