Sint-Rochus Deurne Maria Kenis Het grafmonument voor Marie Kenis  bevindt zich aan de linkerzijde  van de hoofdlaan, perk D - 36.