Sint-Rochus Deurne Oscar Leclerc was handelsvertegenwoordiger. Chaineux 5 - 5 - 1879 / Deurne 19 - 7 - 1933 Oscar Leclerc Het grafmonument voor Oscar Leclerc bevindt zich op perk E - 38. Hier ligt ook zijn echtgenote Elisa Santé (Ensival 2 - 2 - 1881 / Deurne 23 - 12 - 1953). Een medaillon van de hand van Norga siert het graf.