Sint-Rochus Deurne Jozef Libert was voorzitter van het OCMW van Deurne.  Met dank aan Ludo Dieltiens  oor de informatie. Deurne 14 - 8 - 1872 / Deurne 7 - 9 - 1952 Jozef Libert Het graf voor Jozef Libert bevond zich op perk E – 38 maar werd intussen geruimd.