Sint-Rochus Deurne Wenen 18 - 9 - 1890 / Antwerpen 5 - 7 - 1939 Arthur Loewenstein Het grafmonument voor Arthur Loewenstein bevindt zich op perk B - 25.