Sint-Rochus Deurne Edgard Muylle Het grafmonument voor Edgard Muylle bevindt zich achter de Sint-Rochuskerk,  rij 03. Het werd in 1991 overgebracht  van perk E.