Sint-Rochus Deurne 4 - 11 - 1862 / 20 - 3 – 1943 Jan Van Looveren Het grafmonument van Jan Van Looveren bevindt zich rechts van de  hoofdlaan, perk B - 1.