Sint-Rochus Deurne Emma Pittoors overleed op 25-jarige leeftijd kort na de geboorte van haar derde kind. 17 - 8 - 1903 / 11 - 2 - 1928 Emma Pittoors Het grafmonument van Emma Pittoors bevindt zich links van de hoofdlaan,  perk D - 36. Het is een ontwerp van  haar echtgenoot. De drie bloemen symboliseren haar drie kinderen.