Sint-Rochus Deurne Berchem 29 - 6 - 1912 / Deurne 26 - 8 - 1995 Luc Van de Wouwer Het grafmonument van Luc van de Wouwer bevindt zich rechts achter  de Sint-Rochuskerk - 3.