Sint-Rochus Deurne Frans Van Looveren Het grafmonument van Frans Van Looveren bevindt zich rechts van de  hoofdlaan, perk B - 1.