Sint-Rochus Deurne Celina Van Neylen Het grafmonument voor Celine Van Neylen bevindt zich op perk C - 41.