Sint-Rochus Deurne Deurne 4 - 10 - 1871 / Antwerpen 6 - 4 - 1932 Jozef Verboven Het grafmonument voor Jozef Verboven bevindt zich achter de kerk, perk 02.