Sint-Rochus Deurne Elza Verreet overleed op driejarige leeftijd. 10 - 5 - 1929 / 30 - 6 - 1932 Elza Verreet Het grafmonument voor Elza Verreet  bevindt zich in het midden van de hoofdlaan, links aan het eind van de weg, perk C - 40.