Sint-Rochus Deurne Het grafmonument voor de Zusters der Christelijke scholen bevindt zich achter het koor van de  Sint-Rochuskerk - 2. Zusters der Christelijke Scholen