Sint-Rochus Deurne Het grafmonument voor de Zusters der Kleinen bevindt zich achter het koor  van de Sint-Rochuskerk - 2. Zusters der Kleinen