Ruggeveld Antwerpen 11 – 9 - 1926 / Brasschaat 3 – 2 - 2019 Josée Elst Het grafmonument voor Josée Elst  bevindt zich op perk 15B, lijn 05, graf 06.

Josée Elst was oprichtster van de Vlaamse Volkskunstbeweging en de Europeade.


Met dank aan Veerle Audenaert
en Frans Van de Vondel voor de informatie.