Ruggeveld Wintam 13 – 1 – 1906 / Antwerpen 12 – 4 - 1985 Josephina Maria Spiessens Het grafmonument van  Josephina Maria Spiessens bevond zich  op perk 8B – rij 09 - graf 17  maar werd geruimd.

Josephina Maria Spiessens was de echtgenote van Gerardus Michael Elisa Poisson. Samen met haar man had zij een schoenmakerij/schoenwinkel in het Hopland in Antwerpen. Zij was moeder van 2 kinderen.


Met dank aan Pierre Albertijn

voor de informatie.