Silsburg Deurne Ferdinand De Braekeleer was kunstschilder en broer van beeldhouwer Jacques De Braekeleer.  Met dank aan Geert Janssens voor de informatie. Antwerpen 1 - 3 - 1818 / Borgerhout 5 - 4 - 1904 Ferdinand De Braekeleer Het grafmonument voor  Ferdinand  De Braekeleer bevond zich  op perk G maar werd intussen  reeds geruimd.