Silsburg Deurne Antwerpen 6 – 3 – 1894 / Borgerhout 20 – 5 - 1958 Albert Delathouwer Het grafmonument voor Albert Delathouwer bevindt zich op perk U, rij 05, graf 27.