Silsburg Deurne Albert Dickers was leerling aan het Scheppersgesticht. 1 - 10 - 1914 / 16 - 3 - 1926 Albert Dickers Het grafmonument voor Albert Dickers bevindt zich op perk N – Z - 11.