Silsburg Deurne Antwerpen 18 – 12 – 1892 / Boezingen 25 – 6 - 1917 Constant Fictels Het grafmonument voor Constant Fictels bevindt zich op perk V.

De echtelieden Josephus Fictels en Frederickx Clementine kregen twee keer slecht nieuws in de Eerste Wereldoorlog. Nadat eerder op 7 mei 1916 hun zoon Henri sneuvelde, gebeurde hetzelfde met hun tweede ongehuwde zoon, Constant. Deze werd op 18 december 1892 in Antwerpen geboren. Later verhuisde hij met zijn ouders en broer naar Borgerhout.  Hij trad in dienst als oorlogsvrijwilliger als soldaat 2de klasse met als stamnummer 120/60792 bij het 2de Bataljon 20ste Linieregiment (5de Compagnie). Hij sneuvelde in Boezinge op 25 juni 1917. Hij werd begraven in Westvleteren maar werd op vraag van zijn ouders naar Silsburg overgebracht om aldaar op het ereperk naast zijn broer te worden begraven. Ze rusten nog steeds zij aan zij. Constant Fictels werd vereerd met de volgende eretekens: Ridder in de Leopold II orde, Oorlogskruis en 3 frontstrepen

Met dank aan Geert Janssens
voor de informatie.