Silsburg Deurne Petrus Fornoville was bestuurslid van de bond Heilig Hart. Antwerpen 29 – 1 – 1899 / Antwerpen 18 – 2 - 1920 Petrus Fornoville Het grafmonument voor Petrus Fornoville bevindt zich op perk H 4, Noord, graf 01.