Silsburg Deurne Oostende 14 - 11 - 1900 / Brussel 12 - 6 - 1973 Isidoor Hintjens Het grafmonument voor Isidoor Hintjens bevond zich op perk A maar werd  intussen geruimd. Het zou een ontwerp  zijn  van Renaat Braem.