Silsburg Deurne Antwerpen 18 – 8 – 1891 / Diksmuide 30 – 10 - 1917 Jan Van Schevensteen Het grafmonument voor Jan Van Schevensteen bevindt zich op het ereperk, perk V.

Jan Van Schevensteen woonde in de toenmalige Brouwerstraat 58 in Borgerhout. Dit is nu het gedeelte van de Poststraat tussen het Groeninger- en Jan Borluutplein. Hij trad als oorlogsvrijwilliger in dienst als soldaat 2de klas met als stamnummer 115/1897 bij het 5de Linieregiment, 2de Bataljon, 5de Compagnie. Hij werd op 29 oktober 1917 in de buik getroffen door een geweerkogel in Diksmuide en bezweek op 30 oktober 1917 om 3 uur ‘s nachts aan zijn verwondingen. Hij werd begraven op de militaire begraafplaats in Oeren en in 1921 op vraag van de familie overgebracht naar het ereperk op de begraafplaats Silsburg. Hij werd postuum vereerd met de onderscheiding Ridder in de Leopold II orde en Oorlogskruis met palm in 1918 en behaalde 5 frontstrepen

Met dank aan Geert Janssens
voor de informatie.