Silsburg Deurne Hoboken 16 - 9 - 1935 / Antwerpen 27 - 2 - 2011 Jan Janssens Het grafmonument voor Jan Janssens bevindt zich op perk H1 - Z – 03.