Silsburg Deurne Butler (Penssylvania USA) 10 – 1 – 1894 / Borgerhout 3 – 10 - 1914 Rudolf Lamotte Het grafmonument van Rudolf Lamotte bevindt zich op perk V.

Rudolf Lamotte werd geboren in Butler (Pennsylvania, Verenigde Staten) op 10/1/1894. Zijn ouders konden er niet aarden en kwamen terug naar Herbeumont. Samen met zijn broer Octave (1895-1915) werd hij opgeroepen voor het leger tijdens de mobilisatie. Hij klom op tot onderluitenant. Tijdens de gevechten rond Duffel werd hij gewond en weigerde zich over te laten brengen naar het hospitaal. Hij vocht met zijn manschappen verder maar werd opnieuw gewond aan nieren en benen. Op bevel werd hij overgebracht naar Borgerhout waar hij kort na zijn aankomst overleed.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.