Silsburg Deurne Borgerhout 7 - 3 - 1895 / Calais 26 - 5 - 1916 Hendrik Pieter Nuyens Het grafmonument van Hendrik Nuyens bevindt zich op perk V.

Hendrik Pieter Nuyens werd als zoon van Edouard en Maria Theresia Ghysels  geboren in de Schildstraat 20 in Borgerhout. Hij was ongehuwd en woonde bij zijn vrijwillige indiensttreding in 1915 in de Sint-Willibrordusstraat 38 in Antwerpen.

Hij werd soldaat 2de klas met als stamnummer 103/60243 / (4527) bij het 3deLinieregiment (2 Cie mitrailleurs) Hij werd op 26/5/1916  opgenomen in het Belgisch militair hospitaal "Porte de Gravelines" in Calais. Hij overleed er ten gevolge van een buikvliesontsteking op 26/5/1916 om 18 uur. Hij werd oorspronkelijk begraven op 29/5/1916 op het Cimetière communal Calais-Nord maar werd op vraag van de familie overgebracht naar de begraafplaats Silsburg.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie