Silsburg Deurne Antwerpen  25 – 2 – 1894 / Steenkerke 1 – 7 - 1916 Pieter Raus Het graf voor Pieter Raus bevindt zich op perk V.

Pieter Raus werd geboren als zoon van Petrus en Anna Catharina Helsen. Bij zijn indiensttreding in 1914 woonde hij in de Van Der Poelstraat 1 in Borgerhout.  Hij was soldaat 2de Kl. met als stamnummer 102/60421 bij het 2de Linieregiment. Op 1/7/1916 komt hij om bij een obusaanval in Kaaskerke. Hij had obusscherven in het hoofd, zijn hersenen waren zwaar toegetakeld en ook zijn linkerbeen was op verscheidene plekken getroffen door obusscherven. Hij werd bijgezet in Steenkerke op de militaire begraafplaats maar op 17/9/1923 werd hij bijgezet op vraag van de familie op het ereperk op de begraafplaat Silsburg.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.