Silsburg Deurne Schaffen 27 - 2 - 1874 / Borgerhout 12 - 3 - 1946 Louis Rymen Het grafmonument voor Louis Rymen  bevindt zich op perk G4 – 63.