Silsburg Deurne Antwerpen 2 – 3 – 1892 / Boninne 23 – 8 - 191 Frans Schalbroeck Het grafmonument van Frans Schalbroek bevindt zich op perk V.

Frans Schalbroek werd in 1913 milicien bij het 8ste line. Hij sneuvelde in Boninne en werd aldaar begraven. Hij werd overgebracht naar Silsburg op 7/4/1922.


Met dank aan Geert Janssens

voor de informatie.