Silsburg Deurne Antwerpen 23 – 8 - 1881 / Borgerhout 3 – 3 - 1950 Eduardus Sneyder Het grafmonument voor Eduardus Sneyder bevond zich op perk S – Oost – 06.

Eduardus  Sneyder was bediende bij de Gasmaatschappij. Hij was lid van de Bond van het Heilig Hart en van verschillende Broederschappen.


Met dank aan Marc Coremans

 voor de informatie.