Silsburg Deurne Wilrijk 7 - 11 - 1841 / Antwerpen 1 - 3 – 1889 Joannes Toen Het grafmonument voor Joannes Toen bevindt zich op perk G2 – Zuid – 02.

Joannes Toen was rentenier.