Silsburg Deurne Carolina Van Hoydonck was lid van het Ziekenapostolaat "Groen Kruis".  Met dank aan Geert Janssens  voor de informatie. Deurne 23 – 7 – 1876 / Borgerhout 6 – 12 - 1950 Carolina Van Hoydonck Het grafmonument voor  Carolina Van Hoydonck bevindt zich  op perk D 3, rij 01, graf 09.