Silsburg Deurne Antwerpen 19 - 1 - 1860 / Borgerhout 1 - 9 - 1927 Louis Van Impe Het grafmonument voor Louis Van Impe bevindt zich op perk I, Noord, graf 10.