Silsburg Deurne Borgerhout 25 – 4 - 1898 / Kaaskerke 29 – 9 - 1916 Jan Van Nunen Het graf voor Jan Van Nunen  bevindt zich op perk V.

Jan Van Nunen  werd geboren in de Klaverstraat 25 in Borgerhout, de huidige Van den Peerenboomstraat. Hij was ongehuwd en trad in dienst als oorlogsvrijwilliger. Hij werd soldaat 2de klas met als stamnummer 128/4561 / (837) bij de 4de Jagers te voet, 2 Bn. (5 Cie). Hij sneuvelde op 29 september 1916 door een geweerkogel in Kaaskerke. Hij werd oorspronkelijk begraven in Adinkerke maar werd later overgebracht naar het ereperk van Silsburg.


Met dank aan Geert Janssens
voor de informatie